Sierra Leone. Partie polityczne
 
Encyklopedia PWN
Sierra Leone. Partie polityczne.
Najważniejszą rolę polityczna odgrywają: Ludowa Partia Sierra Leone (Sierra Leone People’s Party, SLPP), zarejestrowana ponownie 1991, Kongres Ogólnoludowy (All People’s Congress, APC), założona 1960, i Partia Pokoju i Wyzwolenia (Peace and Libaration Party, PLP) — 1999. Poza parlamentem działa Partia Zjednoczonego Frontu Rewolucyjnego (RUFP), utworzona 1999.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia