Sierra Leone. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Sierra Leone. Gospodarka.
Kraj surowcowo-rolniczy, słabo rozwinięty gospodarczo; wartość PKB na 1 mieszańca wg parytetu siły nabywczej wynosi 700 dolarów USA (2007).
Rolnictwo. Grunty orne zajmują ok. 8% pow. kraju, pastwiska ok. 30%. Rolnictwo wytwarza 49% produktu krajowego brutto, zatrudnia 61% zawodowo czynnych (2002), z których zaledwie ok. 3% to pracownicy najemni — przeważają małe gospodarstwa rodzinne; gł. uprawy żywieniowe: ryż, maniok, kukurydza, sorgo, proso, banany plantany; na eksport uprawia się kawę, kakaowiec, palmę olejową; hodowla słabo rozwinięta z powodu występowania muchy tse-tse; duże znaczenie ma eksploatacja lasów i rybołówstwo.
Przemysł. Przemysł wytwarza 31% produktu krajowego brutto, w tym górnictwo 18%; działania wojenne (lata 90. XX w.) spowodowały przerwanie eksploatacji rutylu (do 1995 Sierra Leone było największym jego świat. producentem) i boksytów — obecnie trwają przygotowania do wznowienia wydobycia; od lat 70. malały dochody z wydobycia diamentów (produkcja w znacznej części nielegalna, rozwinięty przemyt); po 2000 regulacje prawne przywracające właściwe funkcjonowanie wydobycia (w 2003 — 507 tys. karatów). Przemysł przetwórczy (gł. spoż., tytoniowy, chem., rafineryjny, metal.) skupia się przede wszystkim we Freetown.
Transport i łączność. Sieć komunik. słabo rozwinięta; 84 km linii kol. (tylko towarowe, wykorzystywane w górnictwie, 2000), 11,3 tys. km dróg kołowych, w tym 8% o utwardzonej nawierzchni (2002); duże znaczenie ma żegluga przybrzeżna; pewną rolę odgrywa żegluga śródlądowa; gł. porty: Bonthe-Sherbro, Freetown; port lotn. o międzynar. znaczeniu we Freetown. Ograniczona sieć telefoniczna; 24,0 tys. abonentów telefonii stacjonarnej (2002); w użytkowaniu 113,2 tys. telefonów komórkowych (2003).
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 150 mln dol. USA, importu 350 mln dol. USA (2005); wywóz gł. diamentów, oleju palmowego, ziarna kakaowego, kawy; import żywności, maszyn i urządzeń, paliw, chemikaliów; największymi partnerami handl. są: Belgia, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, USA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia