Sierra Leone. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Sierra Leone. Ludność.
Kraj zróżnicowany etnicznie, gł. ludy: Mende (ok. 35% ludności), Temne (32%), Limba (8%); ok. 40% mieszk. wyznaje animizm, 46% — islam, resztę stanowią protestanci i katolicy; przyrost naturalny wynosi 25,3‰ (2006); przeciętna długość życia: mężczyźni 38 lat, kobiety 42 lata (jedna z niższych na świecie); średnia gęstość zaludnienia — 72 osoby na km2; najgęściej zaludnione są obszary nadbrzeżne; w miastach mieszka 37% ludności; gł. m. Freetown. Jedynie ok. 30% ludności w wieku 15 lat i powyżej umie czytać i pisać.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia