Salwador. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Salwador. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1989 Salwador jest republiką, z prezydentem, wybieranym w głosowaniu powszechnym i bezpośrednim na 5-letnią kadencję (bez możliwości reelekcji), jako głową państwa i szefem rządu. Władzę ustawodawczą sprawuje 1-izbowe Zgromadzenie Narodowe, złożone z 84 deputowanych, wybieranych na 3-letnią kadencję. Władza wykonawcza należy do prezydenta oraz powoływanego przez niego i odpowiedzialnego przed nim rządu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia