Salwador. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Salwador. Gospodarka.
Gospodarka. Tradycyjnym działem gospodarki jest rolnictwo produkujące w znacznej części na eksport, ale jego rola w tworzeniu PKB maleje (9,7%, 2007), szybko rośnie udział usług (62,7%); przemysł dostarcza 27,6% wartości PKB; duże znaczenie gospodarcze ma transfer dochodów od Salwadorczyków przebywających na emigracji (ok. 2,5 mld dolarów USA w 2005 — ok. 16% wartości PKB). PKB na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej wynosi 5,8 tys. dolarów USA (2007).
Przemysł. Niewielkie wydobycie soli kam., srebra, złota; produkcja energii elektrycznej 4,2 mld kW·h (2004); rozwinięty przemysł spoż. (przetwórstwo kawy, trzciny cukrowej, tytoniu), ponadto chem. (lekarstwa, nawozy sztuczne), włók. (bawełna), odzież. (szwalnie skupione gł. w 15 strefach wolnego handlu), cementowy; rafineria ropy naft. w Acajutla; gł. ośrodki przem.: San Salvador, Santa Ana, San Vicente.
Rolnictwo. Grunty orne i sady zajmują ok. 42% pow. kraju, łąki i pastwiska — 38% (2000); gł. uprawy: kawowiec, bawełna, trzcina cukrowa, tytoń, banany, drzewa pomarańczowe, sizal; uprawy żywieniowe: kukurydza, sorgo, fasola, maniok; hodowla bydła (1,3 mln sztuk, 2004), trzody chlewnej, koni; rybołówstwo.
Turystyka. W 2005 S. odwiedziło 966 tys. osób, gł. z Gwatemali, USA i Hondurasu; wpływy z turystyki wyniosły 632 mln dol. USA; najczęściej są odwiedzane zabytki architektury przedkolumbijskiej (m.in. Tazumal) i kolonialnej (Metapán, San Miguel).
Transport i łączność. Transport gł. samochodowy (11,4 tys. km dróg kołowych, 2002); przez Salwador przebiega Droga Panamer.; długość używanych wąskotorowych linii kol. 283 km (2005) — pozostałe ok. 180 km nieużywane z powodu niedostatecznej konserwacji i złego stanu techn.; gł. porty mor.: La Libertad, Acajutla i La Unión (nad zat. Fonseca); międzynarodowy port lotniczy El Salvador w Comalapa k. San Salvador; 971,5 tys. abonentów telefonii stacjonarnej; w użytkowaniu 2,4 mln telefonów komórkowych.
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 3,6 mld dol. USA, importu 6,7 mld dol. USA (2005). Wywóz tkanin (gł. reeksport) i przędzy bawełn., wyrobów rękodzielniczych, kawy; import maszyn i urządzeń, paliw, chemikaliów, środków transportu, żywności; handel gł. z USA, Gwatemalą, Meksykiem, Hondurasem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia