Front Wyzwolenia Narodowego im. Farabundo Martíego
 
Encyklopedia PWN
Front Wyzwolenia Narodowego im. Farabundo Martíego, hiszp. Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN),
salwadorska lewicowa organizacja partyzancka; zał. 1980 przez Lud. Siły Wyzwoleńcze, Nar. Armię Rewolucyjną i Salwadorską Partię Komunist.;
powstała 1992 z przekształcenia organizacji partyzanckiej, utworzonej 1980 jako koalicja zbrojnych ugrupowań antyrządowych reprezentujących różne nurty lewicy (marksizm-leninizm, maoizm, castryzm); do 1989 reprezentantem polit. FMLN był Front Demokr.-Rewolucyjny; jedna z dwu gł. partii Salwadoru; od 2009 prezydentami państwa działacze FMLN — M. Funes (do 2014), S. Sánchez Cerén.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia