Paragwaj. Warunki naturalne
 
Encyklopedia PWN
Paragwaj. Warunki naturalne.
Kraj nizinny; ok. 60% powierzchni Paragwaju zajmuje rozległa, aluwialna równina Chaco Północne (północna część krainy Gran Chaco), pokryta grubą warstwą czwartorzędowych żwirów, piasków, mułów i miejscami lessów; przeciętna wysokość 40–100 m, największa w pasmie Serranía San Jorge — 1000 m (León, najwyższy szczyt kraju). Chaco Północne od północnego zachodu ogranicza pogórze Andów (wysokość ok. 500 m), od wschodu — wzniesienia i krystaliczne grzbiety Wyżyny Brazylijskiej, m.in. Villarrica (wysokość 680 m); we wschodniej części kraju liczne ostańce denudacyjne, najwyższy San Rafael (wysokość 850 m). Klimat zwrotnikowy, kontynent. suchy na północnym zachodzie, przejściowy na większości terytorium kraju i wilgotny na północnym wschodzie; upalne lato (średnia temperatura w styczniu 27–29°C) i łagodna zima (średnia temperatura w lipcu do 17°C); zimą częsty napływ chłodnego powietrza z południa i spadki temperatury poniżej 0°C na południu kraju; średnia roczna suma opadów od 450–700 mm na północnym zachodzie do 2000 mm na północnym wschodzie; opady głównie letnie, od listopada do marca. Przez terytorium Paragwaju płyną wielkie rzeki Ameryki Południowej: Parana (na granicy z Brazylią i Argentyną), Paragwaj — płynie południkowo przez środkową część kraju; dopływy Paragwaju (największy Pilcomayo) tworzą meandry i rozlewiska; na obszarze Chaco Boreal, gdzie odpływ powierzchniowy wód jest bardzo ograniczony, występują liczne bagna i błota (częściowo zasolone). Największe jeziora: Ypoá (powierzchnia 260 km2) i Ypacaraí. Naturalne zbiorowiska roślinne tworzą lasy i suche sawanny. Lasy zajmują 44,5% (2007) powierzchni kraju (w latach 70. — ok. 50% powierzchni), na północnym wschodzie — podzwrotnikowe wiecznie zielone, przechodzące na obszarach środkowych w lasy zalewowe i widne (tracą liście w porze suchej) z cennymi gatunkami drzew (m.in. kebraczo). Chaco Boreal porasta sucha sawanna, zbiorowiska trawiaste (tzw. chaco), roślinność bagienna i słonolubna oraz zarośla kolczaste z domieszką kaktusów (na północnym zachodzie). Przeważają czerwonobrązowe i czerwone gleby laterytowe; duże kompleksy gleb bagiennych. Obszary chronione zajmują 14,1% (2007) powierzchni kraju, w tym 15 parków narodowych.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Cerro Cora, Park Narodowy (Paragwaj)fot. E. Komarzyńska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia