Paragwaj. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Paragwaj. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1992 Paragwaj jest republiką, prezydentem, wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję, jako głową państwa i szefem rządu. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego Kongresu (80-osobowa Izba Deputowanych i 45-osobowy Senat) o kadencji 5-letniej, wybieranego w wyborach powszechnych. Władza wykonawcza należy do rządu, powoływanego przez prezydenta i przed nim odpowiedzialnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia