Pakty Praw Człowieka
 
Encyklopedia PWN
Pakty Praw Człowieka,
dwie umowy międzynarodowe z dziedziny praw człowieka, uchwalone jednomyślnie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i otwarte do podpisu w Nowym Jorku 16 XII 1966, obejmujące niemal wszystkie zagadnienia dotyczące sytuacji jednostki w społeczeństwie.
Obejmują: Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (53 artykuły) oraz Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (31 artykułów). Pakty Praw Człowieka są rozwinięciem Deklaracji praw człowieka z 1948. Pierwszy proklamuje m.in.: prawo każdego człowieka do życia, wolności, bezpieczeństwa, wysłuchania przez niezawisły sąd, gwarantuje wolność myśli, sumienia i religii, przekonań, prawo do zgromadzeń, zrzeszania się, zakazuje niewolnictwa; postanowienia jego są bezwzględnie obowiązujące i strony są zobowiązane do ich natychmiastowego stosowania. Drugi zawiera m.in.: postanowienia dotyczące prawa do pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia i do nauki; postanowienia jego mogą być wprowadzane w życie stopniowo. Polska ratyfikowała Pakty Praw Człowieka 1977, lecz ich postanowienia często nie były przestrzegane.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia