Deklaracja praw dziecka
 
Encyklopedia PWN
Deklaracja praw dziecka,
zbiór postulatów dotyczących zapewnienia dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju, uchwalony na XIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 20 XI 1959.
Obejmuje 10 zasad, które m.in. głoszą: równość praw dzieci, prawo do warunków zapewniających prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny, prawo do bezpłatnego wykształcenia (przynajmniej elementarnego), ochronę przed dyskryminacją rasową lub religijną; zasady Deklaracje praw dziecka zostały rozwinięte i uzyskały moc prawnie wiążącą w Konwencji praw dziecka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia