Deklaracja praw człowieka
 
Encyklopedia PWN
Deklaracja praw człowieka, Powszechna deklaracja praw człowieka,
rezolucja uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 XII 1948;
formalnie nie miała charakteru prawnie wiążącego, ale wywarła znaczny wpływ na ustawodawstwo wielu państw i rozwój międzynarodowej ochrony praw człowieka; Deklaracja praw człowieka składa się ze wstępu i 30 artykułów, które określają prawa jednostki w dziedzinie cywilnej, politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej, m.in.: prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, do swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania, do pracy, nauki, wolności wyznania, wolności słowa i stowarzyszania się; zasadom Deklaracji praw człowieka charakter prawnie wiążący nadały Pakty Praw Człowieka z 1966.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia