Deklaracja ONZ o postępie społecznym i rozwoju
 
Encyklopedia PWN
Deklaracja ONZ o postępie społecznym i rozwoju,
dokument uchwalony 30 XII 1969 przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych;
nawiązuje m.in. do Deklaracji Praw CzłowiekaDeklaracji Praw Dziecka; określa postęp społeczny i rozwój jako proces realizacji zasady sprawiedliwości społecznej na coraz wyższym poziomie bytowania materialnego i duchowego; Deklaracja składa się z 3 części: pierwsza omawia ogólne zasady postępu społecznego i rozwoju, druga — jego cele i zadania, trzecia — środki i sposoby realizacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia