planowanie społeczne
 
Encyklopedia PWN
planowanie społeczne,
proces opracowywania planów rozwoju społecznego bądź społecznych aspektów programu gospodarczego.
Planowanie społeczne w szerokim rozumieniu to planowanie zmian społecznych, głównie przemian struktury społecznej, instrument świadomego kierowania procesami zachodzącymi w społeczeństwie. Planowanie społeczne w węższym znaczeniu jest instrumentem realizacji polityki społecznej, formułowania jej celów, metod i środków realizacji. W teorii polityki społecznej koncepcje planowania społecznego są związane głównie z konstruowaniem i stosowaniem tzw. wskaźników społecznych, obrazujących stan zaspokojenia potrzeb socjalnych, poziom i jakość życia jednostek, rodzin i zbiorowości, postęp bądź regres społeczny. Studia nad procesami planowania społecznego dotyczą głównie problemów artykulacji potrzeb, procedur ich uzgadniania oraz podejmowania decyzji planistycznych na różnych poziomach zarządzania. Do zakresu planowania społecznego zalicza się: politykę ludnościową, rodzinną, konsumpcji społecznej, oświatową, dochodów i stopy życiowej ludności, ochrony zdrowia itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia