dyskryminacja
 
Encyklopedia PWN
dyskryminacja
[łac., ‘rozróżnienie’],
ograniczenie lub pozbawienie równych praw społecznych, politycznych, ekonomicznych pewnych grup lub całych większych zbiorowości danego społeczeństwa;
prześladowanie ze względu na przynależność rasową, etniczną, wyznaniową i inne czynniki społeczne, np. związane z pochodzeniem społecznym lub płcią; szczególną formą dyskryminacji jest segregacjaapartheid; w swoich ostatecznych konsekwencjach dyskryminacja prowadziła niejednokrotnie do eksterminacji i ludobójstwa; najogólniejsze zasady antydyskryminacyjne sformułowano w Deklaracji praw człowieka (1948); w wielu krajach jest stosowana obecnie polityka, nazywana czasem dyskryminacją pozytywną, polegająca na stwarzaniu rozmaitych ułatwień dla członków grup, które wcześniej podlegały dyskryminacji (np. Murzyni w USA, niedotykalni w Indiach).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia