segregacja
 
Encyklopedia PWN
segregacja
[łac.],
socjol. faktyczne lub prawne oddzielenie od siebie w ramach społeczeństwa 2 (lub więcej) grup ludzkich, które traktują się wzajemnie jako obce ze względów etnicznych, religijnych, czasem też społecznych;
szczególnie ostre formy przybierają segregacja rasowa (apartheid) i etniczna, pojawiające się w wyniku dyskryminacji społecznej mniejszości narodowych i rasowych; wyrażają się one w segregacji związanej z miejscem zamieszkania (np. getta żydowskie), w korzystaniu z instytucji oświatowych, kulturalnych-rozrywkowych i zdrowotnych, z lokali publicznych i środków komunikacji. W prawie międzynarodowym zasadę zapewnienia równych praw dla wszystkich zawiera Karta Narodów Zjednoczonych, Deklaracja praw człowieka, Pakty Praw Człowieka, wiele deklaracji ONZ, konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji i karania zbrodni apartheidu z 1973 (weszła w życie 1976).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia