marginalizacja
 
Encyklopedia PWN
marginalizacja,
proces społecznego wykluczania pewnych grup ludzi z uwagi na względnie trwałą niezgodność ich postępowania z przyjętym przez dane społeczeństwo zespołem norm społecznych;
jest zwykle elementem kultury ubóstwa; powodem marginalizacji może być też: zmniejszenie się liczebności grupy; pauperyzacja, np. w wyniku występowania sytuacji bezrobocia; degradacja, np. będąca wynikiem patologii społecznej (np. narkomania, nadużywanie alkoholu); dobrowolna ucieczka, np. przez podejmowanie działań i zachowań nieakceptowanych ze względów etycznych, kulturalnych czy prawnych w danej społeczności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia