Nigeria. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Nigeria. Polityka społeczna.
Jest realizowana w Nigerii przez specjalnie powołany Nar. Fundusz Przezorności i obejmuje zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. W ramach zabezpieczenia społecznego funkcjonuje system zasiłków chorobowych, emerytalny i rentowy dla ludzi starych, wcześniej zatrudnionych na posadach rządowych. System podstawowej opieki zdrowotnej wprowadzono 1977 i obejmuje on całą populację; 1995 na 1 lekarza przypadało 3707 mieszk., a na 1 łóżko szpitalne 1477 mieszk.; wydatki z budżetu federalnego na zdrowie 1999 wynosiły 2,2%. Polityka oświatowa częściowo pozostaje w gestii władz stanowych, częściowo — rządu federalnego. Naukę w szkole podstawowej rozpoczynają dzieci w wieku 6 lat i trwa ona 6 lat. W szkole średniej nauka trwa dalsze 6 lat, obejmując dwa 3-letnie cykle; obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci do 15. roku życia, a nauczanie w szkole podstawowej i na niższym poziomie szkoły średniej jest bezpłatne i obowiązkowe; wydatki na oświatę wyniosły 1,3% PKB. Poważny problem stanowi analfabetyzm, ok. 40% ludności w wieku powyżej 15 lat nie umie czytać i pisać.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia