Nigeria. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Nigeria. Nauka.
Główną instytucją nauk. w Nigerii jest Nigeryjska Akad. Nauk w Lagos (zał. 1977), będąca korporacją uczonych i centralnego ośr. kierującym badaniami nauk., jak również organem doradczym rządu, koordynuje także prace ok. 30 specjalistycznych towarzystw naukowych. Organem państw. do kierowania badaniami nauk. wspieranymi przez państwo jest Federalne Minist. Nauki i Techniki (powołane 1975), które kieruje pracą 27 inst. nauk. (pracujących w dziedzinach nauki uznanych za ważne dla rozwoju Nigerii) i nadzoruje prace nauk.-badawcze prowadzone przez szkoły wyższe. W Nigerii działają 4 uniw.: największy w Lagos (zał. 1962) oraz w Zarii (zał. 1962), Ibadanie (zał. 1962), Kano (zał. 1975), a także 4 politechniki, 14 instytutów politechnicznych i 6 wyższych szkół med. oraz 8 in. wyższych szkół zawodowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia