Nigeria. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Nigeria. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1999 Nigeria jest republiką związkową, z prezydentem, wybieranym w wyborach powszechnych na 4 lata, jako głową państwa i szefem rządu. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego Zgromadzenia Narodowego, wybieranego w wyborach powszechnych, o kadencji 4-letniej. Zgromadzenie składa się z Senatu (izba wyższa), liczącego 109 członków, oraz Izby Reprezentantów (izba niższa), liczącej 360 deputowanych. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, zatwierdzany przez Zgromadzenie Narodowe na wniosek prezydenta. Stany posiadają dużą autonomię wewnętrzną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia