Nigeria. Warunki naturalne
 
Encyklopedia PWN
Nigeria. Warunki naturalne.
Przeważająca część powierzchni kraju ma charakter wyżynny; w północnej i środkowej Nigerii rozległy, krystaliczny płaskowyż, wzniesiony średnio 400–600 m, najwyżej (do 1690 m) na wyżynie Dżos, stromo opadającej ku dolinom rzek Niger i Benue; na wschodzie wyżyna Adamawa z górami Gotel (Chappal Waddi, 2419 m), Shebshi (Vogel, 2042 m); na południu aluwialna, pagórkowata nizina nadmorska; wybrzeże przeważnie niskie, w zachodniej części lagunowe, we wschodniej deltowe (rozległa delta Nigru). Klimat podrównikowy wilgotny na północy, równikowy wybitnie wilgotny na południu, o cechach monsunowych w części północnej i środkowej; w okresie od kwietnia, maja do września, października napływ mas powietrza znad Zatoki Gwinejskiej, od października, listopada do marca, kwietnia pasat (harmattan) znad Sahary; średnia roczna suma opadów od 550–700 mm na północy do 1000–1400 mm na wyżynie i 2500–3400 mm na południowymwschodzie; na obszarze objętym monsunem pora deszczowa od 4 miesięcy (czerwiec–wrzesień) w części północnej do 9 miesięcy (marzec–listopad) w części południowej; na północnym zachodzie opady od kwietnia do października, na wybrzeżu — całoroczne, z nasileniem od maja do października; częste burze (do 215 dni na południu); średnia temperatura w najchłodniejszym miesiącu od 22°C na skrajnej północy (styczeń) do 25–26°C w części środkowej i południowej (grudzień, styczeń), w najcieplejszym (kwiecień, maj na północy, marzec na południu) odpowiednio od 32°C do 28°C (na wyżynie chłodniej). Główną rzeką jest Niger z dopływami Benue, Kebbi, Kaduna; na północnym wschodzie, na granicy z Czadem, jezioro Czad; dla rzek uchodzących do jeziora Czad (głównie Komadugu Yobe) charakterystyczne są bardzo silne wahania stanów wód, w okresie suszy często wysychają, co powoduje znaczne zmniejszenie powierzchni jeziora. W części północnej i środkowej roślinność sawannowa; suche sawanny z kolczastymi krzewami na północy przechodzą ku południowi w typowe sawanny z baobabami i akacjami; wzdłuż rzek lasy galeriowe; na nizinie nadmorskie wilgotne lasy równikowe; wzdłuż wybrzeży namorzyny. Obszary chronione zajmują 3,3% powierzchni Nigerii, głównie w strefie sawanny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia