Młoda Polska
 
Encyklopedia PWN
Młoda Polska,
półtajna organizacja emigr. o charakterze demokr.-republikańskim, zał. 1834 w Bernie (Szwajcaria) przez grupę karbonariuszy pol. (karbonaryzm);
związana z kierowaną przez G. Mazziniego Młodą Europą; występowała przeciw systemowi Świętego Przymierza; za pośrednictwem emisariuszy (m.in. Sz. Konarski, T. Żabicki) prowadziła 1835–36 w kraju akcję propagandową pod hasłem wyzwolenia Polski, nadania praw polit. wszystkim jej obywatelom i przeprowadzenia radykalnych reform społ.; z czasem kierownictwo Młodej Polski przejął J. Lelewel; działaniami krajowymi kierował utworzony w Brukseli tajny Związek Dzieci Ludu Pol.; działacze m.in.: Sz. Konarski, K. Stolzman, F. Nowosielski, K. Zalewski; po 1836 czł. Młodej Polski przeszli do Zjednoczenia Emigracji Pol. (zał. 1837) lub do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia