Mjanma. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Mjanma. Ludność.
Birma jest krajem wielonarodowościowym; 69% ogółu ludności stanowią Birmańczycy, 8,5% — Szanowie, ok. 6,2% — Karenowie, pozostałą część — Czinowie, Monowie, Kajowie, Kaczinowie oraz imigranci z Indii i Chin skupieni gł. w miastach. Religią panującą jest buddyzm (89% ogółu ludności), inne wyznania: protestantyzm, islam, animizm (wśród górskich grup etnicznych), hinduizm i katolicyzm. Przyrost naturalny wynosi 8,1‰ (2006); przeciętna długość życia: 58 lat dla mężczyzn i 64 — dla kobiet; prawie 15% ludności powyżej 15 lat nie umie czytać i pisać. Rozmieszczenie ludności jest nierównomierne; na niz. Irawadi i w dolnym biegu Sittaun gęstość zaludnienia przekracza 200 mieszk. na km2, w górach, na północy kraju spada do poniżej 10 mieszk. na km2; większość ludności (70%) mieszka na wsi i pracuje w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie; gł. m.: Rangun, Mandalaj, Basejn, Hinthada, Pegu, Mjingjan, Mulmejn, Sittwe.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Palaung, dziewczynka z plemienia (Birma) fot. A. Olej/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia