Milicja Obywatelska
 
Encyklopedia PWN
Milicja Obywatelska (MO),
1944–90 w Polsce organ utworzony dekretem PKWN z 7 X 1944, zorganizowany na wzór formacji wojsk. i podporządkowany kierownikowi resortu Bezpieczeństwa Publicznego (od 1 I 1945 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, MBP); powołany do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz mienia społecznego.
Początkowo MO podlegała kierownikowi resortu Bezpieczeństwa Publicznego (od 1 I 1945 Minist. Bezpieczeństwa Publicznego, MBP), następnie min. spraw wewn.; zakres działania MO określały kolejne dekrety z 1944, 1954, 1955 i ustawa z 1983; oprócz wykonywania swych podstawowych zadań MO w początkowym okresie uczestniczyła w zwalczaniu ugrupowań wywodzących się z AK i in. organizacji tworzących w czasie okupacji podziemie niepodl.; brała udział w tłumieniu protestów społ. (m.in. XII 1970 na Wybrzeżu); w latach 80. MO wspomagała Służbę Bezpieczeństwa w zwalczaniu opozycji, aktywne były zwłaszcza Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO). MO została rozwiązana 1990 i zastąpiona przez policję.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia