komisariat
 
Encyklopedia PWN
komisariat
[łac.]:
1) jednostka adm.; komisariat Milicji Obywatelskiej, w Polsce po II wojnie świat. jednostka milicyjna w strukturze organizacyjnej resortu spraw wewn., działająca na określonym obszarze lub w określonej kategorii zagadnień (np. komisariat wodny, kol.); komendant komisariatu Milicji Obywatelskiej (MO) był terenowym organem min. spraw wewn.; od 1990, po rozwiązaniu MO, komendant komisariatu Policji jest terenowym organem Policji;
2) komisariat ludowy, w ZSRR 1917–46 odpowiednik ministerstwa;
3) Komisariat Rządu, urząd powołany w Polsce 1928, podlegający Komisarzowi Rządu na m. stołeczne Warszawa.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia