Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej
 
Encyklopedia PWN
Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO),
formacja powołana 1956 na mocy decyzji prezesa Rady Ministrów m.in. w celu likwidowania zbiorowych naruszeń porządku publicznego oraz prowadzenia akcji ratowniczych podczas klęsk żywiołowych, katastrof, epidemii;
katastrof, epidemii; w latach 80. używane gł. do rozpraszania demonstracji manifestujących sprzeciw wobec polityki władz; powszechnie krytykowane za bezwzględność działania i brutalność; rozwiązane na mocy zarządzenia min. spraw wewn. z 7 IX 1989.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia