Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 
Encyklopedia PWN
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW):
organ administracji publicznej powołany 1954 w wyniku reorganizacji Min. Bezpieczeństwa Publicznego (MBP); nadzorowało działalność MO i SB;
kontrolowało wszystkie dziedziny życia społ. i gosp., m.in. zwalczało ugrupowania opozycji polit., niezależny ruch związkowy, inwigilowało Kościół; 1990 zreformowane i ograniczone w swoich uprawnieniach (przekształcenie MO w Policję, likwidacja SB i weryfikacja jej funkcjonariuszy, powołanie UOP); 1996 w związku z reformą administracji publicznej przekształcone w Min. Spraw Wewn. i Administracji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia