Urząd Ochrony Państwa
 
Encyklopedia PWN
Urząd Ochrony Państwa (UOP),
w Polsce organ centralny, powołany na mocy ustawy z 6 IV 1990 w miejsce Służby Bezpieczeństwa (SB), zlikwidowanej na fali przeobrażeń polit. 1989; celem utworzenia UOP było zapewnienie ochrony bezpieczeństwa państwa i jego ustroju konstytucyjnego.
Do zadań UOP należało: przeciwdziałanie zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo i obronność państwa; zapobieganie i wykrywanie przestępstw szpiegostwa i terroryzmu, także innych poważnych przestępstw przeciwko państwu, oraz ściganie ich sprawców; przeciwdziałanie naruszeniom tajemnicy państw.; przygotowanie dla najwyższych organów władzy i administracji państw. informacji i analiz istotnych dla bezpieczeństwa państwa; szef UOP był powoływany i odwoływany przez prezesa Rady Ministrów, podlegał min. spraw wewn.; 2002 w miejsce UOP powstały Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia