Agencja Wywiadu
 
Encyklopedia PWN
Agencja Wywiadu (AW),
w Polsce urząd administracji rządowej powołany 2002 w miejsce rozwiązanego Urzędu Ochrony Państwa;
gł. celem AW jest ochrona bezpieczeństwa zewn. państwa; do zadań AW należy: przygotowanie dla najwyższych organów władzy i administracji państw. informacji i analiz istotnych dla bezpieczeństwa i międzynar. pozycji państwa, jego potencjału ekon. i obronnego, przeciwdziałanie zagrożeniom zewn. godzącym w bezpieczeństwo państwa, ochrona zagranicznych przedstawicielstw Polski, rozpoznawanie międzynar. terroryzmu i grup przestępczości zorganizowanej, rozpoznawanie międzynar. obrotu bronią, materiałami wybuchowymi i towarami, technologiami oraz usługami o charakterze strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, prowadzenie wywiadu elektronicznego; szefa AW powołuje prezes Rady Ministrów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia