Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
 
Encyklopedia PWN
Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej (ORMO),
paramilitarna organizacja powołana II 1946 z inicjatywy PPR, na mocy uchwały Rady Ministrów, do współdziałania z Milicją Obywatelską w celu utrzymywania porządku i spokoju publicznego;
1946–48 wspomagała aparat bezpieczeństwa i milicji w walkach z organizacjami reprezentującymi nurt niepodl., następnie uczestniczyła w kolektywizacji rolnictwa i in. akcjach organizowanych z inicjatywy PZPR; brała także udział w zwalczaniu demokr. opozycji; jednostki ORMO tworzono w dużych zakładach pracy (jednostki zakładowe) lub w miejscu zamieszkania członków (jednostki terenowe), działała też w grupach specjalistycznych: ruchu drogowego, nieletnich, bezpieczeństwa na wodach i kolei, ochrony środowiska i granicy państwa; rozwiązana na mocy ustawy z 1989.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia