Maroko. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Maroko. Gospodarka.
Maroko jest krajem rolniczo-surowcowym o stosunkowo dobrze rozwiniętym przemyśle przetwórczym; PKB wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca wynosi 6,9 tys. dolarów USA (2020); polityka gospodarcza zmierza do zróżnicowania struktury gospodarki, zmniejszenia uzależnienia od eksportu fosforytów, łagodzenia dużych różnic regionalnych, wzmocnienia sektora prywatnego. Struktura wytwarzania produktu krajowego brutto (2017): rolnictwo 14%, przemysł 29,5%, usługi 56,5%. Znacznym źródłem dochodu są przekazy pieniężne od Marokańczyków pracujących poza granicami kraju.
Przemysł. W górnictwie największe znaczenie ma eksploatacja fosforytów (złoża Jusufija, Churibka, Bin Karir); 2003 wydobycie wyniosło 22,9 mln t (czołowy producent świat.); wydobywa się również srebro, rudy manganu, żelaza, cynku, ołowiu i miedzi, baryt, sól; trwają poszukiwania ropy naft. i gazu ziemnego (odkryte złoża k. As-Sawira i Maskala, na równinie Al-Gharb). Produkcja energii elektrycznej 17,4 mld kW·h (2003); 94% energii wytwarzają elektrownie cieplne, pozostałą część — wodne. Dobrze rozwinięte przetwórstwo fosforytów, stosujące najnowsze technologie; ponadto produkcja cementu i przetwórstwo płodów rolnych oraz ryb; w Al-Muhammadiji działa rafineria ropy naft., w An-Nadur — nowocz. huta żelaza; istnieją montownie samochodów osobowych (Renault, Peugeot, Fiat i Land Rover) i wagonów kol.; w Casablance jedyna w Afryce wytwórnia penicyliny; liczne małe zakłady przemysłu spoż., włók. i skórz.; największym ośr. przem. jest Casablanca (ponad 1/2 zakładów przem. kraju).
Rolnictwo. Grunty orne stanowią ok. 20% pow. kraju, łąki i pastwiska ok. 50%, wzrasta udział gruntów nawadnianych; ponad 1/2 areału zajmują zboża (pszenica, jęczmień, kukurydza); najważniejsze rośliny eksportowe: drzewa cytrusowe (zwłaszcza pomarańcze), pomidory; ponadto uprawia się: bób (140 tys. t, 2005; 2. producent na świecie, po Algierii); buraki cukrowe, trzcinę cukrową, oliwki, ziemniaki, migdałowiec (70 tys. t migdałów; największy producent w Afryce), słonecznik, ryż, bawełnę, orzeszki ziemne, palmę daktylową, marihuanę (czołowy producent i eksporter w świecie); hodowla bydła, owiec, kóz, osłów, koni i wielbłądów; rybołówstwo mor. (gł. sardynki, ponadto makrele, tuńczyki) w bogatych łowiskach przy zachodnim wybrzeżu — 914 mln t (2003).
Turystyka. W bilansie płatniczym duże znaczenie ma turystyka — wpływy 4,5 mld dol. USA (2005); kraj odwiedza ok. 4,5 mln turystów zagr. rocznie.
Transport i łączność. Sieć komunik. dobrze rozwinięta; linie kol. (połączone z liniami Algierii) dł. 2,1 tys. km (z tego ok. 50% zelektryfikowanych, 2014) łączą porty z ośr. wydobycia fosforytów i dużymi miastami wnętrza kraju; długość dróg kołowych 57,3 tys. km (2018); gł. porty mor.: Casablanca, Asfi, Al-Muhammadija, Agadir, Al-Dżurf al-Asfar; gł. port pasażerski — Tanger; 62 porty lotn. (2021), największe: Casablanca i Rabat. Nowoczesna, choć niezbyt gęsta sieć telefoniczna; 2,4 mln abonentów telefonii stacjonarnej; w użytkowaniu 49,4 mln telefonów komórkowych (2020).
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 37,5 mld dol. USA (2020), importu — 46,3 mld dol. USA; eksport odzieży, wyrobów tytoniowych, fosforytów, kwasu fosforowego, żywności; import sprzętu telekomunik., ropy naft., chemikaliów, żywności; handel gł. z Francją, Hiszpanią, Włochami, Chinami.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Sahara (Afryka), największa pustynia na Ziemi — suk w południowym Marokufot. E. Szymańska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Marrakesz, minaret meczetu Kutubijja (Maroko)fot. E. i K. Dębniccy/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia