Maroko. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Maroko. Nauka.
Najwyższą instytucją nauk. w Maroku jest Akad. Królestwa Maroka w Rabacie (zał. 1977) — korporacja uczonych i organ opiniodawczy dla rządu ds. nauki i techniki; gł. instytucją rządową ds. badań nauk. jest Nar. Centrum Koordynacji i Planowania Badań Nauk. i Techn. (zał. 1976), programujące rozwój nauki i techniki oraz  prowadzące badania podstawowe i stosowane w 12 własnych instytutach oraz koordynujące badania prowadzone na 7 uniw., z których najważniejsze to uniw.: w Casablance (zał. 1975), Rabacie (zał. 1957) i w Fezie (zał. 859 jako uniw. muzułm., 1963 zreorganizowany). W Maroku działa też 16 wyższych szkół zawodowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia