Maroko. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Maroko. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1972 (nowelizowana 1992 i 1996) Maroko jest dziedziczną monarchią konstytucyjną. Do króla i 2-izbowego parlamentu należy władza ustawodawcza. Izba Reprezentantów liczy 325 członków z wyborów powszechnych, o 5-letniej kadencji, zaś Izba Radców składa się z 270 członków, wybieranych na 9 lat w wyborach pośrednich (co 3 lata wymiana 1/3 składu). Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem powoływanym przez króla. Władzę sądowniczą pełnią niezawisłe sądy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia