Maroko. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Maroko. Ludność.
Maroko zamieszkują gł. Arabowie (66%) i Berberowie (33%); ponadto w miastach małe grupy Francuzów, Hiszpanów; Berberowie są w znacznym stopniu zarabizowani, zamieszkują gł. góry i tereny pustynne. Muzułmanie sunnici stanowią 98% ogółu ludności (islam jest religią państw.), ponadto (gł. w miastach) istnieją niewielkie grupy chrześcijan (Francuzów i Hiszpanów); liczba wyznawców judaizmu jest znikoma i maleje. Przyrost naturalny 16,3‰ (2006); wydłuża się przeciętna dł. trwania życia (mężczyźni 69 lat, kobiety 73 lata); średnia gęstość zaludnienia wynosi 66 osób na km2; ponad 58% ludności skupia się w północno-zachodniej części kraju, najgęściej są zaludnione nadbrzeżne niziny na północnym zachodzie; duże migracje ze wsi do miast, liczne — do pracy w Europie Zachodniej (zwłaszcza do Francji i Holandii); ludność miejska 55%; stosunkowo liczne duże miasta; gł. m. poza stol.: Casablanca, Marrakesz, Rabat, Fez, Meknes, Wadżda, Al-Kunajtira. Prawie 50% mieszkańców w wieku 15 lat i powyżej nie umie czytać i pisać. 40% ludności czynnej zawodowo pracuje w rolnictwie, 15% w przemyśle, 45% w usługach; bezrobocie 11% (2005).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Sahara (Afryka), największa pustynia na Ziemi — suk w południowym Marokufot. E. Szymańska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Marrakesz, minaret meczetu Kutubijja (Maroko)fot. E. i K. Dębniccy/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia