List 34
 
Encyklopedia PWN
List 34,
wystosowany III 1964 przez intelektualistów pol. do premiera;
pierwszy zbiorowy protest przeciwko polityce kult. władz PRL, zwracał uwagę na ograniczenia przydziału papieru na drukowanie książek i czasopism, zaostrzenie cenzury prasowej oraz żądał — zgodnie z podstawowymi prawami określonymi w Konstytucji PRL — prawa do krytyki, swobodnej dyskusji i rzetelnej informacji; inicjator — A. Słonimski (przy udziale J.J. Lipskiego); oprócz nich list podpisali: J. Andrzejewski, M. Dąbrowska, S. Dygat, K. Estreicher, M. Falski, A. Gieysztor, K. Górski, P. Hertz, L. Infeld, P. Jasienica, M. Jastrun, S. Kisielewski, Z. Kossak-Szczucka, T. Kotarbiński, J. Kott, A. Kowalska, J. Krzyżanowski, K. Kumaniecki, E. Lipiński, S. Mackiewicz, M. Ossowska, J. Parandowski, S. Pigoń, A. Rudnicki, A. Sandauer, W. Sierpiński, J. Szczepański, W. Tatarkiewicz, J. Turowicz, M. Wańkowicz, A. Ważyk, K. Wyka, J. Zagórski; początkowo władze państw. zignorowały wystąpienie, dopiero po opublikowaniu Listu za granicą oraz protestach grup intelektualistów w Wielkiej Brytanii, USA i we Włoszech rozpoczęły szykany wobec jego sygnatariuszy (m.in. zakazy druku), a także napastliwą kampanię propagandową, połączoną z próbami mobilizacji poparcia w środowisku lit. (tzw. kontrlist).
Bibliografia
J. Eisler List 34, Warszawa 1993.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia