Lipiński Edward
 
Encyklopedia PWN
Lipiński Edward, ur. 18 X 1888, Nowe Miasto n. Pilicą, zm. 13 VII 1986, Warszawa,
ekonomista, historyk myśli ekonomicznej;
od 1929 profesor Wyższej Szkoły Handlowej (1933–49 i od 1991 pod nazwą SGH, 1949–91 SGPiS); 1937 jej prorektor, ustąpił ze stanowiska, protestując przeciwko antysemityzmowi;1928–39 dyrektor Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen; w okresie okupacji założyciel i dyrektor Miejskiej Szkoły Handlowej, w ramach której kierował tajnym wyższym nauczaniem ekonomicznym; od 1945 profesor i prorektor SGH; od 1949 profesor SGPiS, od 1950 Uniwersytetu Warszawskiego; od 1946 członek Zarządu TNW; od 1952 członek PAN; także członek Francuskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych oraz Akademii Brytyjskiej; od 1931 prezes warszawskiego Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków, 1946–65 prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; od 1976 członek TKN; od 1929 redaktor naczelny „Ekonomisty”; 1945–49 dyrektor Instytutu Gospodarki Narodowej; 1946–48 prezes Banku Gospodarstwa Krajowego; 1957–61 wiceprzewodniczący Rady Ekonomicznej przy Radzie Ministrów. W okresie międzywojennym zajmował się głównie badaniami koniunktury i jej teorią, w latach powojennych — historią polskiej myśli ekonomicznej od odrodzenia po XIX w. W poglądach bliski lewicy demokratycznej, był przeciwny etatystycznym wizjom porządku społecznego; po 1956 zaangażowany w prace nad reformą gospodarczą; zarówno przed wojną, jak i w latach 70. działał na rzecz obrony praw obywatelskich; współzałożyciel Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela (1921); 1906–18 członek PPS-Lewicy, 1946–48 — PPS, 1948–75 — PZPR; 1976–81 członek KOR, którego był współzałożycielem. Główne prace: Poglądy ekonomiczne Mikołaja Kopernika (1955), Studia nad historią polskiej myśli ekonomicznej (1956), Teoria ekonomii i aktualne zagadnienia gospodarcze (1961), Karol Marks i zagadnienia współczesności (1969), Problemy, pytania, wątpliwości. Z warsztatu ekonomisty (1981).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia