Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen
 
Encyklopedia PWN
Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen (IBKGiC),
instytut działający 1928–39 w Warszawie;
jego założycielem i kierownikiem był E. Lipiński; w Instytucie opracowano wiele cennych wskaźników ukazujących ewolucję polskiej gospodarki oraz przeprowadzono ważne szacunki produkcji przemysłowej, dochodu narodowego, spożycia i koniunktury w Polsce; wyniki badań ogłoszono w „Koniunkturze Gospodarczej”, „Miesięcznych Tablicach Statystycznych” i w serii «Prace IBKGiC»; z Instytutem współpracowali m.in. M. Breit, M. Kalecki, L. Landau.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia