Laos. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Laos. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1991 Laos jest republiką, z prezydentem jako głową państwa, wybieranym przez parlament na 5-letnią kadencję. Władzę ustawodawczą pełni parlament (101-osobowe Zgromadzenie Narodowe, wybierane na 5 lat w wyborach powszechnych). Władza wykonawcza należy do rządu powoływanego przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia