Laos. Warunki naturalne
 
Encyklopedia PWN
Laos. Warunki naturalne.
90% pow. kraju stanowią góry i wyżyny; na północy południkowe pasma górskie (wysokość do 2820 m — Phu Bia), zbud. gł. z mezozoicznych wapieni i łupków; rozcięte głębokimi dolinami rzecznymi; rozwinięta rzeźba krasowa, zwłaszcza na wyż. Sieng Khuang; na wschodzie, wzdłuż granicy z Wietnamem, krystal. masywy G. Annamskich (wysokość do 2711 m), otoczone rozległymi płaskowyżami (bazaltowa wyż. Bolowen) i szerokim przedgórzem; na południowym zachodzie, nad Mekongiem wąskie niziny. Klimat zwrotnikowy monsunowy, zmieniający się wraz z wysokością; średnia temperatura w grudniu–lutym od 16°C na północy do 21°C na południu, w najcieplejszych miesiącach marcu–kwietniu odpowiednio od 28°C do ponad 30°C; w górach chłodniej — od 15°C w styczniu do 23°C w maju; średnia roczna suma opadów od 1000 mm w dolinach i kotlinach do 3000 mm w górach; pora deszczowa od maja do października. Gęsta sieć rzek górskich, dopływów Mekongu (najdłuższe: Tha, Ou); gł. rz. Mekong płynie przez północno-zachodnią część kraju (częściowo na granicy z Birmą), w głębokiej, górskiej dolinie; w południowo-zachodniej części (na granicy z Tajlandią) dolina Mekongu jest szeroka, wysłana aluwiami; w lecie poziom wód Mekongu podnosi się o ok. 8–10 m. 54% pow. Laosu pokrywają lasy, w większości monsunowe z drzewem tekowym, sandałowym, hebanowym, palisandrowym oraz dziko rosnącym drzewem chlebowym i bananem; w wyższych piętrach gór lasy dębowe z drzewem laurowym; na wyżynach płaty roślinności sawannowej. Gleby strefy tropik.: czerwonoziemy, żółtoziemy, różne odmiany laterytów; w górach występują ciemnopróchniczne gleby brunatne, na nizinach nadrzecznych — żyzne mady. Tereny chronione zajmuja 11,7% pow. kraju; ochrona ma ograniczyć gł. masowe i niekontrolowane wycinanie drzewa, zabijanie i wywożenie ginących gat. zwierząt.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia