Laos. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Laos. Gospodarka.
Jeden z najbiedniejszych i najsłabiej gospodarczo rozwiniętych krajów świata; od 1986 trwa decentralizacja gospodarki i stopniowa prywatyzacja; 1988–2004 roczny wzrost PKB o ok. 6% (poza okresem azjatyckiego kryzysu finansowego 1997); podstawą gospodarki jest niskotowarowe rolnictwo i międzynarodowa pomoc finansowa; rolnictwo wytwarza 41,2% produktu krajowego brutto, usługi — 26,3%, przemysł z budownictwem — 32,5%; produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca wynosi 1,9 tys. dolarów USA (2007).
Przemysł. Wydobycie gipsu, soli kam., rud cyny w środkowej części kraju; produkcja energii elektrycznej 3,8 mld kW·h (2003) gł. z elektrowni wodnych (m.in. Thuen Hinboun187 MW, Nam Ngum 150 MW) na rz. Ngum; drobny przemysł przetwórczy: łuszczarnie ryżu, olejarnie, gorzelnie, tartaki, zakłady włók., materiałów budowlanych; rozwinięte rzemiosło, gł. garncarstwo, tkactwo, wyroby z metali, kości słoniowej. Większe zakłady powstały dopiero w latach 50. XX w., m.in.: fabryka sklejki, zakłady obróbki kauczuku, oczyszczalnia bawełny, zakłady remontowe statków rzecznych, cementownia, fabryka papierosów.
Rolnictwo. Pod uprawą znajduje się ok. 4% pow. kraju; prymitywne techniki uprawy, m.in. gospodarka żarowa; ok. 90% pow. upraw zajmuje ryż (zbiory 2,5 mln t, 2004), poza tym uprawa batatów, manioku, trzciny cukrowej, soi, owoców (banany, ananasy, mango), bawełny, kukurydzy i tytoniu; na wyż. Bolowen znajdują się plantacje kawy, na północy, w górach, rozpowszechniona uprawa maku na opium; hodowla bydła i bawołów (łącznie 2,3 mln szt.), trzody chlewnej, koni oraz słoni, wykorzystywanych do prac leśnych; pozyskanie drewna, gł. na opał i eksport; zbiór naturalnych żywic benzoesowych, kardamonu; myślistwo i rybołówstwo śródlądowe.
Transport i łączność. Transport słabo rozwinięty; sieć drogowa o dł. 32,6 tys., w tym 4,6 tys. km utwardzonych); szosy: Wientian–Luang Prabang z odgałęzieniem do Wietnamu, Wientian–Pakse z przedłużeniem do Kambodży; po otwarciu 1994 mostu na Mekongu trwa (okresowo wstrzymywana) budowa linii kol. Wientian–Nong Khai w Tajlandii; tradycyjnie gł. rolę odgrywa żegluga śródlądowa na Mekongu i jego dopływach; 10 portów lotn., w tym międzynar. w Wientian i Luang Prabang. Bardzo słabo rozwinięta sieć telefoniczna; 90 tys. abonentów telefonii stacjonarnej; w użytkowaniu 521 tys. telefonów komórkowych (2006).
Handel zagraniczny. Ujemny bilans handl.; wartość eksportu 379 mln dol. USA (2005), importu — 541 mln dol. USA; eksport drewna, energii elektrycznej, artykułów włók., kawy, cyny; import żywności, paliw, maszyn, środków transportu, artykułów konsumpcyjnych; gł. partnerzy handl.: Tajlandia, Wietnam, Chiny.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Laos, uprawa ryżu fot. A. Olej/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia