Krajowa Reprezentacja Polityczna
 
Encyklopedia PWN
w jej skład wchodzili przedstawiciele: PPS-WRN (K. Pużak), SL (J. Grudziński), SN (S. Sacha, następnie W. Jaworski, SP (J. Kwasiborski, później F. Urbański); dążyła do opracowania wspólnej platformy polit., wzmocnienia współpracy między stronnictwami oraz instytucjami pol. państwa podziemnego (Delegatem Rządu RP na Kraj, KG AK); 15 VIII 1943 partie podpisały Deklarację porozumienia politycznego czterech stronnictw — stanowiących KRP; X 1943 powołała Społeczny Komitet Antykomunistyczny; 9 I 1944 przekształcona w Radę Jedności Narodowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia