Kierownictwo Walki Podziemnej
 
Encyklopedia PWN
KWP kierował dowódca AK, w składzie kierownictwa: szef sztabu KG AK, komendant Kedywu, szef BIP, przedstawiciel Delegatury Rządu RP na Kraj; kierowało tzw. walką bieżącą i cywilną (propaganda, samoobrona, dywersja), publikowało komunikaty o przeprowadzonych akcjach, obwieszczenia o wyrokach sądów specjalnych AK.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia