„K”
 
Encyklopedia PWN
„K”,
kryptonim akcji propagandowo-informacyjnej, prowadzonej przez instytucje Pol. Państwa Podziemnego podczas II wojny światowej w celu przeciwdziałania wpływom komunist. w społeczeństwie;
akcję organizowały m.in. BIP KG ZWZ-AK (Podwydział „Antyk”), Dep. Informacji Delegatury Rządu RP na Kraj, Kierownictwo Walki Podziemnej; wydawano czasopisma: „Głos Ludu” (dla wsi), „Wolność Robotnicza” (dla robotników), biuletyn „Agencja R”, broszury i ulotki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia