Kierownictwo Walki Cywilnej
 
Encyklopedia PWN
Kierownictwo Walki Cywilnej (KWC),
centralny ośrodek koordynujący całość walki cywilnej i oporu społecznego, utworzony IV 1941 w Biurze Informacji i Propagandy KG ZWZ.
Mobilizowało społeczeństwo do biernego oporu, opublikowało Kodeks Praw i Obowiązków Polaków, sądziło i publicznie piętnowało zdrajców, rejestrowało niemieckie zbrodnie, organizowało sabotaż; kierownik S. Korboński; 1943 połączone z Kierownictwem Walki Konspiracyjnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia