Kierownictwo Walki Konspiracyjnej
 
Encyklopedia PWN
Kierownictwo Walki Konspiracyjnej (KWK),
centralny organ kierowniczy walki konspiracyjnej, powołany w składzie KG AK na przełomie 1942 i 1943.
Koordynowało i kierowało tzw. walką bieżącą (propaganda, samoobrona, sabotaż, dywersja); KWK kierował dowódca AK; w składzie sztabu: komendant Kedywu, szef BIP, przedstawiciel Kierownictwa Walki Cywilnej (KWC); 1943 połączone z KWC pod nazwą Kierownictwo Walki Podziemnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia