Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”
 
Encyklopedia PWN
Walczył o prawa i wolności obywatelskie, organizował inicjatywy społ., niezależne od instytucji państw. i wpływu PZPR; gromadził i publikował informacje o łamaniu praw obywatelskich, represjach i prześladowaniach uczestników protestów społ., skupiał osoby o różnorodnych poglądach, postawach ideowych i polit.; działał w środowiskach twórców kultury, pracowników wyższych uczelni i instytucji nauk., studentów; czł. i współpracownicy KSS „KOR” (kilkaset osób) organizowali: ruch wydawniczy („Biuletyn Informacyjny”, „Robotnik”, „Zapis”, „Krytyka”, Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA), samokształceniowy (Towarzystwo Kursów Naukowych), związkowy (komitety założycielskie Wolnych Związków Zawodowych), chłopski (Komitety Samoobrony Chłopskiej), akad. (Studenckie Komitety Solidarności), akcje protestacyjne (głodówki, petycje, apele), współpracę ze środowiskami opozycyjnymi w Czechosłowacji (Karta 77) i A. Sacharowem; wielokrotnie represjonowani; 1980 wspierali strajki i współtworzyli Solidarność; IX 1981 KSS „KOR” rozwiązał się.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia