Studenckie Komitety Solidarności
 
Encyklopedia PWN
Studenckie Komitety Solidarności,
(SKS), grupy założycielskie organizacji studentów, niezależnej od wpływu PZPR i władz państw., utworzone 1977–79 z inspiracji Kom. Obrony Robotników (KOR) i ROPCiO;
powstały w Krakowie (bezpośrednio po zamordowaniu przez nieznanych sprawców współpracownika KOR studenta S. Pyjasa), Warszawie, Gdańsku (wyd. czasopismo „Bratniak”; 1979 przekształcił się w Ruch Młodej Polski), Wrocławiu (wyd. biuletyn „Podaj dalej”) i Poznaniu; Studenckie Kom. Solidarności dążyły do reprezentowania interesów środowiska akademickiego, przeciwstawiały się wpływom SZSP; liczyły ponad 1 tys. czł. i sympatyków; prowadziły samokształcenie, akcje propagandowe i protestacyjne, wspierały działalność Towarzystwa Kursów Naukowych, uczestniczyły w kolportażu prasy i wydawnictw bezdebitowych; czł. m.in.: A. Hall, A. Rybicki, L. Dorn, P. Łukasiewicz; 1980–81 czł. Studenckich Komitetów Solidarności organizowali Niezależne Zrzeszenie Studentów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia