Kolumbia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Kolumbia. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1991 Kolumbia jest republiką, z prezydentem, wybieranym w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję z prawem do jednej reelekcji, jako głową państwa i szefem rządu. Prezydent ma szerokie uprawnienia w sferze władzy wykonawczej i ustawodawczej, powołuje rząd, jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego Kongresu, wybieranego w wyborach powszechnych na 4 lata: Izba Reprezentantów liczy 166 deputowanych (w tym 5 kooptowanych), Senat — 102 senatorów. Władza wykonawcza należy do prezydenta i odpowiedzialnego przed nim rządu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia