Kolumbia. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Kolumbia. Ludność.
W Kolumbii ok. 58% mieszk. stanowią Metysi, 20% — biali, 14% — Mulaci, 4% — Murzyni, 1% — Indianie; 95% ludności jest wyznania rzymskokatol., 1% — protest.; przyrost naturalny 14,9‰ (2006); przeciętna długość trwania życia: mężczyźni 68 lat, kobiety 76 lat; ludność Kolumbii jest rozmieszczona bardzo nierównomiernie; średnia gęstość zaludnienia wynosi 37 mieszk. na 1 km2 (2004), największa u ujścia rz. Magdalena i w departamentach położonych w Kordylierach (na 31% pow. mieszka 77% ludności), najmniejsza — na wschodzie kraju; ludność miejska stanowi 76% mieszk.; gł. m.: Bogota, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucuramanga, Cartagena. Struktura zatrudnienia (2000): usługi 58,6%, rolnictwo 22,7%, przemysł 18,7%.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Bogota, fragment śródmieścia (Kolumbia)fot. M. Czerny/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia