Irak. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Irak. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 2005 Irak jest republiką federacyjną. Funkcję głowy państwa pełni prezydent, wybierany przez Izbę Reprezentantów większością 2/3 głosów, na 4-letnią kadencję. Wraz z dwoma wiceprezydentami tworzy Radę Prezydencką. Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu; 275-osobowej Izby Reprezentantów z wyborów powszechnych (4-letnia kadencja) i 150-osobowej Rady Związku (Senatu), złożonej z przedstawicieli trzech regionów senatorskich (po 50: szyickiego, sunnickiego i kurdyjskiego). Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem powoływanym przez prezydenta. Kilka lub pojedyncza muhafaza może uzyskać status autonomicznego regionu (ob. istnieje tylko jeden — Kurdystan).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia