Irak. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Irak. Nauka.
Najwyższą instytucją nauk. Iraku jest Akad. Iracka w Bagdadzie (zał. 1947), jej celem jest popieranie badań nad historią i kulturą Arabów oraz nad językiem arab.; badaniami nauk. kieruje Rada Badań Nauk. w Bagdadzie (powołana 1963 przez Minist. Badań Nauk. i Przem.); niezależnie od ministerstwa działa Iracki Ośr. Badań Jądr. podporządkowany bezpośrednio premierowi; wyłącznym źródłem finansowania badań nauk. i techn. jest państwo. W Iraku działa 6 uniw.: 3 w Bagdadzie (zał. 1956, 1958, 1963) oraz w Al-Basrze, Mosulu i Tikrit; także 2 politechniki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia